ΒΙΒΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

 

Οι αλληλεπιδραστικοί πίνακες θα βελτιώνονται ανάλογα με τον ελεύθερο χρόνο που υπάρχει (υπάρχουν κάποιες λάθος αντιστοιχίσεις σελίδων)

Σε αυτό τον χώρο θα συγκεντρωθούν βιβλία και ακαδημαϊκά άρθρα που ίσως ενδιαφέρουν και φωτίζουν διάφορα -ίσως και ξεχασμένα- θέματα Φυσικής.

Θα επιδιωχθεί να δοθεί μια σύντομη περιγραφή για το καθένα, ώστε να είναι πιο εύκολα κατανοητό το τι περιέχει.

Περιέχονται επίσης και παλαιά βιβλία τα οποία θεωρούνται πλέον μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της επιστήμης και φωτίζουν πτυχές της φυσικής που ίσως να είναι ξεχασμένες.

 

 

A/A

 

ΤΙΤΛΟΣ, ΣΥΓΡΑΦΕΑΣ, ΕΤΟΣ

1

Ένας Μικρός Εργαστηριακός Οδηγός σε PDF (1999)

Μουρούζης Π., 1999, (με αλληλεπιδραστικό πίνακα περιεχομένων)

2

Εργαστηριακές Δραστηριότητες Φυσικής και Νέες Τεχνολογίες (2010)

Μουρούζης Π., 2010, (με αλληλεπιδραστικό πίνακα περιεχομένων)

3

Εργαστηριακός οδηγός PSSC Επιμέλεια Παπασταματίου, Ίδρυμα Ευγενίδου 1993, (με αλληλεπιδραστικό πίνακα περιεχομένων),

4

Πειράματα Φυσικής στην Μηχανική - Α Τόμος, Ι. Μπουρούτη, ΟΕΔΒ 1993, (με αλληλεπιδραστικό πίνακα περιεχομένων)

5

Πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης , Π. Κουμαράς, ΟΕΔΒ 2000, (με αλληλεπιδραστικό πίνακα περιεχομένων)

 

Πειράματα Φυσικών Επιστημών για το νηπιαγωγείο (Συλλογή) (με αλληλεπιδραστικό πίνακα περιεχομένων)

 

Joh  Gray, 1890. Electrical influence machines (με αλληλεπιδραστικό πίνακα περιεχομένων)

 

Πλήρης περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης των Ηλεκτροστατικών Μηχανών με οδηγίες για την κατασκευή τους

9

 

Gray, J. (1890). Electrical influence machines. Whittaker

10

 

PESCHEL, C. F. (1846). Elements of Physics... Translated from the German, with notes, by E. West (Vol. 3).

11

 

Mason, H. (1904). A Text-book on Static Electricity. McGraw Publishing Company

12

 

Wimshurst, J (1888). Influence Machines Presentation

13

 

Βλάχος, Σ. Δ. (2015). Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρομαγνητισμού

14

 

Καρούμπαλος, Δ. Βαλεοντής Κ. (1979). Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός

15

 

1.      Lüttgens, G., Lüttgens, S., & Schubert, W. (2017). Static Electricity: Understanding, Controlling, Applying. John Wiley & Sons.

2.      Also here

 

Γραμμένο από παγκοσμίου φήμης εμπειρογνώμονες, περιγράφει τους κινδύνους και τα οφέλη του στατικού ηλεκτρισμού στη βιομηχανία.
Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει τις βασικές αρχές της κατανόησης των πυρκαγιών, των εκρήξεων και της ανάφλεξης που προκαλείται από τον ηλεκτρισμό. Το επόμενο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην προέλευση του στατικού ηλεκτρισμού σε βιομηχανικά περιβάλλοντα, όπως τα αέρια που ρέουν και η μεταφορά συστημάτων διασποράς.
Το μεγαλύτερο μέρος του κειμένου ασχολείται με τη μέτρηση του στατικού ηλεκτρισμού, την εξάλειψη των ανεπιθύμητων φορτίων και την πρόληψη κινδύνων υπό διαφορετικές συνθήκες. Ολοκληρώνεται με μια επισκόπηση των πρακτικών εφαρμογών στη χημική και μηχανολογία.

16

 

Thomas B. Greenslade Jr. and Richard H. Howe (1981). A modern use of Volta's electroscope,

 

Μία αξιόλογη περιγραφή για το ηλεκτροσκόπιο του Volta

17

 

Stefan-Boltzman Law

 

Μία πειραματική και θεωρητική συζήτηση για τον νόμο της ακτινοβολίας του Stefan-Boltzman

18

 

Effect_of_Humidity_on_the_Spark_Breakdown

 

Επίδραση της υγρασίας στην ηλεκτρική εκκένωση του αέρα

19

 

C. F. PESCHEL, (1846). Elements of Physics III

 

Παλαιό βιβλίο (1846), μεταφρασμένο από τα γερμανικά, σχετικά με τον στατικό ηλεκτρισμό

 

 

 

 

Προς κατάργηση

 

6

 

Ένας Μικρός Εργαστηριακός Οδηγός σε PDF (1999)
-μέρος Α σε HTML
-μέρος Β σε HTML

7

 

Εργαστηριακές Δραστηριότητες Φυσικής και Νέες Τεχνολογίες σε PDF (2010) , Μουρούζης Π., 2010
-Α Λυκείου σε HTML
-Β Λυκείου σε HTML
-Γ Λυκείου σε HTML
-Νέες Τεχνολογίες σε HTML
-Πειραματικές κατασκευές σε HTML

8

 

Πειράματα Φυσικής, Ι. Μπουρούτη , ΟΕΔΒ 1993

Τόμος Α

Τόμος Β ,