1.      Μελέτης τριβής
https://www.youtube.com/watch?v=3-0wDv2pSMA

2.      Παρελκόμενα Wimshurst - Προσομοίωση ρεύματος
https://www.youtube.com/watch?v=HcFVrJU4On0

3.      Απόσταξη    
https://www.youtube.com/watch?v=AH2YgsDOT7c

4.      Άνωση
https://www.youtube.com/watch?v=d91PLDWuvvw

5.      Κατασκευή απλής γεννήτριας
https://www.youtube.com/watch?v=i4htCwrBbNs

6.      Κατασκευή μανόμετρου με απλά υλικά
https://www.youtube.com/watch?v=KWw_Gv3IEto

7.      Μοντέλο διάθλασης βασισμένο στην αρχή του Xόιχενς (Huygens)
https://www.youtube.com/watch?v=rRP-FFuChmk

8.      Ευθύγραμμη Oμαλά Επιταχυνόμενή –Ελεύθερη πτώση
https://www.youtube.com/watch?v=0NxOleyWwOs

9.      Χαρακτηριστική λαμπτήρα
https://www.youtube.com/watch?v=wDzkkQuddUw

10. Νόμος του Ωμ
https://www.youtube.com/watch?v=lTLza-JO9O4

11. Μέτρηση μαγνητικού πεδίου της γης
https://www.youtube.com/watch?v=v0o8_1W8e18

12. Κέλτικη πέτρα
https://www.youtube.com/watch?v=7QA1uX9lqpc

13. Μηχανή του Ήρωνα
https://www.youtube.com/watch?v=z7t7XX7g8Tk

14. Ένα τρικ με την τριβή
https://www.youtube.com/watch?v=RGGpUGa7J_k

15. Υδροστατικό παράδοξο
https://www.youtube.com/watch?v=-AhFBfSYMYI

16. Κατασκευή συσκευής Hoffman με απλά υλικά
https://www.youtube.com/watch?v=t6YRgUpiSd4

17. Ηλεκτρική Ενέργεια
https://www.youtube.com/watch?v=A_qWddrAZlM

18. Μία μικρή ιστορία γύρω από το φως
https://www.youtube.com/watch?v=yRyRJXnFL1I

19. Μελέτη οριζόντιας βολής
https://www.youtube.com/watch?v=m9z5PFEbYtk

20. Μέτρηση μοριακής μάζας αερίου
https://www.youtube.com/watch?v=UdirY4RVyrI

21. Μελέτη μπαταρίας από πατάτα
https://www.youtube.com/watch?v=49hayU5plz4

22. Δύναμη Laplace
https://www.youtube.com/watch?v=EfPdl2VYx90

23. Πείραμα Oersted
https://www.youtube.com/watch?v=16j3cIX23NM

24. Περιεκτικότητα Διαλυμάτων
https://www.youtube.com/watch?v=iv-9-9w7I_A

25. Ηλεκτρόλυση νερού
https://www.youtube.com/watch?v=fzqfB2eL4wI

26. Συσκευή Hoffman
https://www.youtube.com/watch?v=EZUaD1o8aXg

27. Πειραματική μελέτη της δύναμης Laplace
https://www.youtube.com/watch?v=TRrovEO6A9g

28. θερμόμετρο με LM35 – μελέτη βρασμού
https://www.youtube.com/watch?v=ESPYrkKvFqg

29. Μανόμετρο
https://www.youtube.com/watch?v=Eo8xpnE7-5c

30. Περιστροφή σωλήνα
https://www.youtube.com/watch?v=2XPokdOPLiA

31. Κατασκευή σαίτας
https://www.youtube.com/watch?v=vypZGir1BgI

32. Υδραυλικό φρένο
https://www.youtube.com/watch?v=R1ByaBHEA0k

33. Πύραυλος
https://www.youtube.com/watch?v=cLGVfYrcodc

34. Φαινόμενο διαστολής
https://www.youtube.com/watch?v=igdHvcGD21U